Leerkracht Primair Onderwijs gezocht

Dianne Di Benedetto op 28-04-2021:

De Nederlandse School in Rome 't Kofschip heeft een vacature voor een leerkracht Primair Onderwijs die vanaf september 2021 ons enthousiaste en gevarieerde docententeam komt versterken.

De school verzorgt lessen in de taal en cultuur van het Nederlandse taalgebied op verschillende locaties:
- Op zaterdagochtend van 09:30 tot 12:30 uur op de locatie van de Zwitserse School in Rome.
- Op doordeweekse middagen 2 uur op St. George's International School en Marymount International School.

De leerkracht:
- organiseert zelfstandig lessen in de Nederlandse taal en cultuur aan gecombineerde groepen en zorgt daarbij voor een plezierige en veilige leeromgeving in de klas,
- houdt zich op de hoogte van vernieuwingen in het onderwijs,
- levert een bijdrage aan de organisatie van evenementen, aan het op peil houden van leermiddelen, bibliotheek en lesmateriaal,
- is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het PO; eventueel komen ook kandidaten in aanmerking waarvoor vrijstelling aangevraagd kan worden.

De voorkeur gaat uit naar een leerkracht:
- met onderwijservaring en –affiniteit, zo mogelijk in het lesgeven in Nederlands als tweede taal bij voorkeur in het buitenland;
- ervaring op een NTC-school is gewenst, maar geen voorwaarde;
- die ervaring/kwalificaties heeft op het gebied van zelfstandig werken en bij voorkeur ook met gedifferentieerd lesgeven in combinatieklassen;
- die een sterk gevoel heeft voor eigen verantwoordelijkheid, initiatieven neemt, besluitvaardig is, goed kan improviseren, flexibel en optimistisch is.

Eenmaal in de twee jaar zal de leerkracht deelnemen aan de bijscholing in Nederland van de NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De school biedt de gangbare Italiaanse vorm van een flexibel arbeidscontract aan, het zogeheten "contratto per prestazione occasionale", voor de duur van het schooljaar dat van september tot half juni loopt. Het contract wordt automatisch vernieuwd bij wederzijdse tevredenheid.

In bepaalde gevallen is een tegemoetkoming in de reiskosten mogelijk.

Er is geen financiële ondersteuning voor huisvesting mogelijk.

De gesprekken met de kandidaten zullen vanaf eind mei plaatsvinden.

Sollicitaties graag naar:

E-mail: school@nederlandseschool-rome.org

< terug naar overzicht

prikbord