Privélessen voor kinderen

Kinderen die niet in een groep op school passen, of die op de door de school aangeboden lesdagen andere verplichtingen hebben, kunnen privéles krijgen. De lessen vinden bij de docent of bij de leerling thuis plaats.

De docenten stemmen de privélessen qua frequentie, duur en inhoud altijd volledig af op de individuele mogelijkheden en behoeften van de leerling.

Tarieven schooljaar 2020 - 2021

Individuele lessen: €50 per uur voor de eerste leerling, €40 per uur voor de tweede en volgende leerlingen.

Klik hier om de verschillende tarieven te vergelijken (pdf)

U wordt vriendelijk verzocht om per bankoverschrijving te betalen aan:

T Kofschip Associazione di Promozione Sociale ETS
IBAN: IT 47 R 05696 03229 00000 4347 X74
Banca Popolare di Sondrio Filiale: 458 Roma - Ag. 29
BIC: POSOIT2111S

Belastingaftrek

dich.redd.Wie in Italië belastingplichtig is, kan het lesgeld van de school aftrekken van de belasting, met de kwitantie die kan worden aangevraagd bij de penningmeester: felix.marttin@gmail.com.

 

Opgelet: Mocht u het lesgeld in uw Italiaanse belastingopgaaf willen meenemen, dan kunt u het beste op de overschrijving, na de vermelding 'lesgeld en contributie voor ....' ook de formule: Liberalità a favore di APS schrijven.

Degeen die het lesgeld op zijn of haar belastingformulier opvoert, dient dezelfde persoon te zijn van wiens of wier bankrekening het lesgeld betaald is.

Aangezien de school een vereniging is, dienen gezinnen lid te worden als hun kinderen naar school gaan. Het lidmaatschap kost €3,00 per jaar per gezin. Het lidmaatschap van de vereniging van €3,00 per persoon per jaar is NIET aftrekbaar van de belastingen.

Meer info en inschrijvingen via het contactformulier.