Kids

Nederlandse School in Rome
Primair en Voortgezet Onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur in Rome. Ook op Facebook.

Wereldschool
Onderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenland.

Internationale Scholen
Overzicht van de internationale scholen in Rome.

Boekenwolk
Online bibliotheek voor kinderen van 0-14 jaar waarmee ze op een tablet of iPad kinderboeken kunnen lezen.

Squla
Nederlandse website met veel educatieve spelletje op verschillende niveau's.

Mybee
Gratis kinderbrowser van de KPN waarmee kinderen tot 11 jaar op internet naar websites kunnen kijken die door ouders zijn goedgekeurd.

Kenny
Leuke leerzame site van Kennisnet voor kinderen van groep 1,2 en 3, met instructies voor docenten en ouders.

Growing up bilingual
Engelstalige site van wetenschappers van de Universiteit van Utrecht over tweetaligheid.

Drongo festival
Jaarlijks festival over tweetaligheid in Amsterdam.

Meertalig
Nederlandse website met veel tips voor de opvoeding van meertalige kinderen.

Kind en Taal
Informatie over de opvoeding en de taalontwikkeling van meertalige kinderen.

TLPST
Gratis digitale lesbrief, speciaal voor het voortgezet onderwijs. De lesbrief verschijnt aan het einde van elke schoolmaand.

Woordspot
Elke week uitleg van Onze Taal en Talent (Malmberg) bij een lastig maar nuttig Nederlands woord.

Beter Spellen
Houd je spelling bij, met dagelijkse tests.