Expats

Eelco Keij, actievoerder voor Nederlanders buiten Nederland
Blog over verschillende heikele kwesties waar de politiek geen oog voor heeft (o.a. stemmen vanuit het buitenland, DigiD, dubbele nationaliteit, Nederlands onderwijs in het buitenland, pensioenkwesties, enz.)

Nederlanders in het Buitenland
Informatie voor Nederlanders die tijdelijk of permanent in het buitenland wonen

Nederlandse nationaliteit
Voorlichting van de Rijksoverheid over behoud en verlies van de Nederlandse nationaliteit

Internations
Internationale expat community, beperkt zichtbaar voor niet-ingeschrevenen

Expats in Italy
Engelse info voor wie in Italië wil komen wonen.

Stranieri in Italia
Italiaanse informatie voor niet EU-buitenlanders in Italië.

Vlamingen in de Wereld
Informatie en hulp voor Belgen in 't buitenland.

Wanted in Rome
Engelstalig tijdschrift voor buitenlanders in Rome, met advertenties voor banen & huizen.

Petitie Nederlander Blijven
Volg het nieuws rond de Enkele-Paspoorten-Wet.

EURES
Banen in heel Europa, met online c.v.'s.

Job in Rome
Jobs with English as the main working language.

Vertreknl.nl
Magazine voor wonen, werken, leven in 't buitenland.

Andrea Vreede
Weblog van Italië-deskundige Andrea Vreede.

Het Colosseum voorbij
De jonge schrijfster Tessa Vrijmoed blogt over leven in Rome.