Sprekers praatcafé 2013

EUROPA OP DE DRIESPRONG 21/11/2013

Martijn van EmpelMartijn van Empel zal aan de hand van twee concrete voorbeelden – de financiële crisis en de vluchtelingenstromen van overzee – in het Praatcafé zijn visie geven over hoe Europa in die crises is terecht gekomen en in hoeverre wij er mogelijkerwijs in Europees verband ook weer uit zouden kunnen komen. Volgend jaar mei zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Is Europa in crisis? Als wij nu met elkaar een gevoel van crisis hebben, is dan Europa oorzaak van het probleem of de basis voor een oplossing?

WIE KRIJGT MOEDERS GOUDEN ARMBAND? 17/10/2013

Else-Marie van den EerenbeemtElse-Marie van den Eerenbeemt deed samen met haar echtgenoot Dick Schluter onderzoek naar de effecten van de erfenisverdeling op familieverhoudingen en schreef er een boek over om bij erfeniskwesties meer begrip en erkenning te generen. Het verdelen van de erfenis bij het overleden van de laatste ouder is een emotioneel moment. Door oud zeer in de familie treden dan soms onverwacht ernstige conflicten op, maar ook ontstaat er vaak een hechtere band tussen de broers en zusters.

ROMEINS RECHT, ZO ACTUEEL ALS WAT 19/09/2013

Jop SpruitJop Spruit, emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis, heeft 25 jaar gewerkt aan de vertaling van de Romeinse wetgeving en uitspraken in het Nederlands. Het Romeinse recht heeft na zijn herontdekking in de Middeleeuwen ruim achthonderd jaar de ontwikkeling van het recht in Europa bepaald. Ook vandaag worden deze teksten gezien als een soort juridische bijbel. In het Praatcafé vertelt hij ons hoe we de realiteit van het Romeinse Recht in ons dagelijks leven terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan grondbeginselen van elk modern rechtsstelsel zoals "Niemand kan rechter zijn in eigen zaak", "Hoor ook de andere partij" en "Wie de lasten draagt, moet ook delen in de lusten".

GOEDE VOEDING, EEN BELANGRIJK IJKPUNT 20/06/2013

Martin BloemVoor Martin Bloem, de directeur van het Nutrition Department van het Wereld Voedsel Programma (WFP) is het verkrijgen van goede voeding niets minder dan een fundamenteel recht. Jonge kinderen met groei- achterstand door gebrek aan voedsel zullen een lager IQ hebben, zijn minder productief door lichamelijke beperkingen en kwetsbaar. Wat zijn de vooruitzichten voor het realiseren van dit belangrijke Millenniumdoel?

CAMPUS OF EXCELLENCE, UITDAGINGEN & AMBITIES VAN 'T KNIR 16/05/2013

Prof Dr. Gert-Jan BurgersProf Dr. Gert-Jan Burgers is de nieuwe directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). Hij is tevens Bijzonder Hoogleraar in de Archeologie, Erfgoed en Landschap van de Mediterrane Oudheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Onder zijn leiding heeft het KNIR een Strategieplan ontwikkeld voor de komende vijf jaar, gebaseerd op de uitdagingen waar het voor staat en de ambities die het heeft om voor de Nederlandse universiteiten een "Campus of Excellence" in het mooie Rome te worden.

NEDERLAND EN ITALIË VOOR DE TROONSWISSELING 18/04/2013

Michiel den HondMichiel den Hond, H.M. Ambassadeur, spreekt over de relatie tussen Italië en Nederland, aan de vooravond van de troonswisseling. Nederland en Italië zijn belangrijke partners. Wij exporteren jaarlijks meer naar Italië dan naar China, Rusland, Brazilie en India tezamen. Hoe kunnen we deze relatie in stand houden – of zelfs verbeteren - in deze zware economische en financiele tijden! Naast de traditionele sectoren is er de creatieve industrie en er bestaat ruimte voor meer culturele samenwerking en toerisme. We brengen verschillende elementen samen en presenteren Nederland op terreinen waarin we uitblinken. Positieve beeldvorming is belangrijk. De troonswisseling in Nederland – en de receptie op de residentie op 30 april - biedt daarvoor een buitengewone gelegenheid.

DE LAATSTE ACHTTIEN MAANDEN VAN DE DDR 21/03/2013

Egbert JacobsEgbert Jacobs hield vanaf zijn aankomst in Oost-Berlijn in maart 1989 een dagboek bij. Hij was daar de laatste Nederlandse ambassadeur, want in oktober 1989 werden de twee Duitslanden herenigd. Pas twintig jaar later, na zijn pensionering (laatste post Rome) kreeg hij tijd om er een boek over te schrijven. Een mix van persoonlijke impressies, geschiedschrijving en nationale en internationale analyse. Kenmerkend voor de periode die Jacobs beschrijft was de snelle en vreedzame totstandkoming van de Duitse eenheid, maar deze kwam wel relatief laat op gang. En dat dit proces vreedzaam verliep stond niet in de sterren geschreven. Soms was het kantje boord. Behalve zijn persoonlijke impressies over de houding van de Duitsers aan de ene kant van de muur t.o.v. de landgenoten aan de andere zijde, zal hij ook ingaan op de internationaal-politieke kanten van de Duitse hereniging. En natuurlijk ook een paar woorden over hoe de regering in Den Haag dit allemaal oppikte.

ITALIAANSE TOESTANDEN 21/02/2013

Henk Jan OrmelHenk Jan Ormel, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA, bekijkt aan de vooravond van spannende verkiezingen in Italië op 24 en 25 februari de overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en Italiaanse politiek en de grote uitdagingen waar beide landen voor staan in deze tijd van crisis en politieke onzekerheid. In de Nederlandse kranten wordt vaak geschreven over "Italiaanse toestanden", wanneer het gaat over de Nederlandse politieke situatie. Is dat terecht? Zijn er overeenkomsten tussen de Nederlandse en Italiaanse politiek? Wat zijn de grote lijnen en lopen deze parallel? Hij nodigt u uit om daarover met hem in discussie te gaan op 21 februari. Zelf deed hij vijf maal mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in de periode 2002-2012 en werd even zovele malen verkozen. Vele jaren was hij buitenland woordvoerder voor zijn partij en ook was hij Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken.

JOSEPH LUNS EN ITALIË, EEN BIJZONDERE RELATIE 17/01/2013

Albert KerstenAlbert Kersten, die zeven jaar aan de biografie van Luns werkte, zal aandacht besteden aan de band van Luns met Italië en de Italiaanse cultuur, zijn bezoeken aan Rome, zijn indrukken van en contacten met Italiaanse politici en natuurlijk ook zijn contacten met het Vaticaan. Jarenlang kwam hij in opiniepeilingen als de populairste politicus uit de bus, maar vanaf de jaren 1960 stond zijn optreden als minister van buitenlandse zaken en later als secretaris-generaal van de NAVO in de pers aan felle kritiek bloot. Luns zou incompetent zijn, niet meer dan een sluwe politicus die zich met grapjes uit penibele situaties redde, een politicus die het parlement en de ministerraad onjuist informeerde. Toch bleef hij 19 jaar minister en 14 jaar secretaris-generaal.

 

 

Bekijk hier de sprekers van 2012