Sprekers praatcafé 2012

LUCHTVAART IN EEN MULTICULTURELE OMGEVING 15/11/2012

Olaf HoftijzerOlaf Hoftijzer is nu ruim een jaar Commercieel Directeur bij Air France - KLM in Rome. Onze KLM zit in een holding met Air France en in een alliantie met het Amerikaanse Delta Airlines, terwijl de eerste twee ook een belang hebben in Alitalia. Olaf Hoftijzer zal ons deelgenoot maken van zijn dagelijkse ervaringen in deze “multiculturele” omgeving en hoe de Italianen staan tegenover de mogelijke overname van hun vlaggeschip door de Fransen (en de Nederlanders).

LIBERAAL MET SOCIAAL - HOE KOMT NEDERLAND UIT DE CRISIS? 18/10/2012

Gerda VerburgGerda Verburg, thans Permanent Vertegenwoordiger bij de VN- instellingen in Rome, was 13 jaar aktief in de Nederlandse politiek en nauw betrokken bij coalitievorming. Tijdens deze zitting van het Praatcafé zal zij een analyse geven van de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen, die op 12 september plaatsvonden en de onderhandelingen tussen de winnaars van deze verkiezingen en haar verwachtingen omtrent de uitkomst van deze onderhandelingen.

LEVEN OP DE BREUKLIJNEN VAN DE SAMENLEVING 20/09/2012

Jan HeuftWitte Pater Jan Heuft is voorzitter van de niet-gouvernementele organisatie (NGO) “Rencontre et developpement” in Algerije. Een organisatie die vluchtelingen en migranten bijstaat in het weinig- vluchtelingen-vriendelijke land Algerije. Zelf zegt hij: ”Het gaat ver, 43 jaar in Algerije leven met mensen die in grote nood verkeren, financieel en moreel. Leven met mensen waar eigenlijk geen plaats voor is, leven met mensen die anders denken, een "pompstation" zijn langs de levensweg van verdriet, van hoop en liefde." Hoe vér dit gaat hoopt hij ons te vertellen op 20 september.

VERTROUWEN WERKT (WOENSDAG 20 JUNI) 20/06/2012

Pauline VoortmanPauline Voortman, bedrijfskundige en trainer, deed jarenlang onder- zoek naar de invloed van vertrouwen binnen organisaties. Vertrouwen is als schone lucht, het is onontbeerlijk, maar je merkt het pas als het ontbreekt. Gebrek aan vertrouwen, dat helaas in diverse organisaties voorkomt, is eerder het resultaat van onmacht dan onwil van managers. Zij moeten dan ook zowel aan de ‘zachte’ kanten van organiseren aandacht geven, als aan de traditionele ‘harde’ aspecten, om tot optimale resultaten te komen. Dat stelt Pauline Voortman in haar proefschrift "Vertrouwen werkt", waarop ze onlangs promoveerde tot Doctor in de Bedrijfskunde. Zij ontwierp een instrument waarmee leiders in organisaties doelbewust vertrouwen kunnen creëren. Een boeiend onderwerp voor een ieder die in een organisatie werkt of gewerkt heeft.
N.B.: Voor de maand juni is de datum aangepast aan het Europese kampioenschap voetbal, dus het Praatcafé zal plaatsvinden op woensdag 20 juni.

AMBASSADEUR: LOBBYIST VOOR DE BELANGEN VAN NEDERLAND 24/05/2012

Fons StoelingaFons Stoelinga, “onze” ambassadeur bij het Quirinaal, neemt deze zomer afscheid van Italië, aangezien hij per september benoemd is als Ambassadeur van Nederland bij de Republiek India. In het Nederlands Praatcafé zal hij ons deelgenoot maken van zijn ervaringen in de Nederlandse diplomatieke dienst en zijn visie geven op de belang- rijkste taken van de Nederlandse ambassadeur, die betreffen de lobby voor Nederlandse politieke, economische, commerciële en culturele belangen, het bijstaan van Nederlanders in den vreemde en het opkomen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Italië. Na een carrière van meer dan 30 jaar zijn er genoeg voorbeelden om een en ander te illustreren. Dus een kijkje in de keuken van de diplomatie!

A LIFE CHANGING EXPERIENCE 19/04/2012

Ben DrosteBen Droste, voormalig Bevelhebber Luchtstrijdkrachten en F16 piloot, is de medeoprichter van SXC, Space Experience Curaçao, dat een Life Changing ervaring aanbiedt: Vanaf 2014 is het mogelijk om vier keer per dag op Curaçao een vlucht naar de ruimte te maken. Iets dat sinds de eerste ruimtevlucht van astronaut Yuri Gagarin op 12 april 1961 nog maar aan een kleine 500 personen is voorbehouden. Onder hen een vijftal ruimtevaart toeristen die á raison van US$ 25 miljoen per vlucht de ruimte in gingen. Space Experience Curacao biedt deze Life Changing ervaring - zij het korter maar wel naar 100 km hoogte - aan voor $ 95.000. Iedere astronaut komt terug met een groter bewustzijn voor de kwetsbaarheid van onze planeet en draagt dat ook actief uit. Op 19 april kunt u van Ben Droste alles te weten komen over deze nieuwe vorm van ruimtevaart.

RESPECT VOOR MENSENRECHTEN EEN MORELE VERPLICHTING? 15/03/2012

Jean-Pierre KempeneersJean-Pierre Kempeneers, plaatsvervangend directeur Mensenrechten, Humanitaire Hulp, Goed Bestuur, Emancipatie, tevens hoofd Mensenrechten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt over het huidige Nederlandse mensenrechtenbeleid. Hoe kunnen we de actuele ontwikkelingen in Syrië, Egypte, Tunesië en andere landen in Noord Afrika en het Midden-Oosten duiden? In zijn interactieve inleiding gaat hij in op de EU, de VN en hoe het Nederlandse mensenrechtenbeleid zich verhoudt tot het Italiaanse.

BELGISCH SURREALISME OF POSTMODERNISME? 16/02/2012

Vincent Mertens de WilmarsVincent Mertens de Wilmars, Belgisch Ambassadeur in Rome over "Belgisch surrealisme of postmodernisme? De politieke crisis in Belgie": Met de vorming van het kabinet-Di Rupo in België begin december 2011, kwam er een eind aan de langst durende kabinetsformatie die een land ooit getroffen heeft. Waarom heeft dit zo lang geduurd en wat zijn de perspectieven voor de nieuwe regering? Vincent Mertens de Wilmars volgde de ontwikkelingen van dichtbij en vertelt ons de achtergronden vanuit een historisch en sociaal cultureel perspectief.

 

Bekijk hier de sprekers van 2011