Lid worden

Iedereen die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft kan lid worden.

Gezinnen die hun kinderen op de School willen inschrijven, worden automatisch als lid van de Vereniging geregistreerd.

Voor wie steunlid wil worden: vul het aanmeldingsformulier in, print en teken het en lever het in bij een van de bestuursleden, of stuur een scan ervan naar het bestuur. U krijgt dan bericht van de penningmeester over de contributie van €3,00 per verenigingsjaar (van 1 augustus tot 31 juli).

Van de jaarlijkse en tussentijdse ledenvergaderingen worden de notulen met bijlagen hier gepubliceerd.

De volgende ledenvergadering vindt in het najaar van 2021 plaats.