Bestuur

Het Bestuur telt momenteel 4 leden. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Mies Nuytens

Mies Nuytens, voorzitter vanaf juli 2019

Felix Marttin

Felix Marttin, penningmeester, vanaf januari 2018

Annette Donkerlo

Annette Donkerlo, secretaris vanaf januari 2018

Jos van Lent

Jos van Lent, bestuurslid vanaf januari 2019

Contact: bestuur@nederlandseschool-rome.org