De Vereniging

De Vereniging 't Kofschip is in oktober 2018 opgericht naar Italiaans recht. De officiële naam luidt: Associazione di Promozione Sociale ETS 't Kofschip.

De Vereniging beheert de Nederlandse School in Rome 't Kofschip en organiseert cursussen Nederlands voor volwassenen.

De activiteiten van de Vereniging staan open voor alle leden.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:

- de belangstelling voor en het gebruik van de taal, cultuur en literatuur van het Nederlandse taalgebied te bevorderen;

- kinderen die een band met Nederland of België hebben de gelegenheid te bieden hun kennis van de taal, cultuur en literatuur van het Nederlandse taalgebied te verdiepen;

- de culturele uitwisseling met Nederland en België te bevorderen;

- de kennis over de samenlevingen in het Nederlandse taalgebied en hun historische, artistieke, culturele e sociaal-politieke aspecten te verbreiden.

Iedereen die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft kan lid worden!

Het Bestuur telt momenteel 5 leden. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Contact: bestuur@nederlandseschool-rome.org

PEC: tkofschip@pec.it

Postadres: p/a KNIR, Via Omero 10-12, 00197 Roma

Op 26 oktober 2020 werd de algemene ledenvergadering gehouden via Zoom. De notulen zijn nu beschikbaar, leden kunnen wijzigingen voorstellen tot 18 november 2020 via bestuur@nederlandseschool-rome.org. Daarna worden ze als definitief aangemerkt.

Alle gezinnen die een of meer kinderen op de school hebben ingeschreven voor het schooljaar 2020-2021 zijn automatisch lid. Ook steunleden hebben stemrecht, voor inschrijving kijk hier.