De Vereniging

De Vereniging 't Kofschip is in oktober 2018 opgericht naar Italiaans recht. De officiele naam luidt: Associazione di Promozione Sociale ETS 't Kofschip.

De Vereniging beheert de Nederlandse School in Rome 't Kofschip en  organiseert cursussen Nederlands voor volwassenen.

De doelstellingen van de Vereniging zijn:

- de belangstelling voor en het gebruik van de taal, cultuur en literatuur van het Nederlandse taalgebied te bevorderen;

- kinderen die een band met Nederland of België hebben de gelegenheid te bieden hun kennis van de taal, cultuur en literatuur van het Nederlandse taalgebied te verdiepen;

- de culturele uitwisseling met Nederland en België te bevorderen;

- de kennis over de samenlevingen in het Nederlandse taalgebied en hun historische, artistieke, culturele e sociaal-politieke aspecten te verbreiden.

Iedereen die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft kan lid worden!

Het Bestuur telt momenteel 4 leden. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Mies Nuytens

Mies Nuytens, voorzitter vanaf juli 2019

Felix Marttin

Felix Marttin, penningmeester, vanaf januari 2018

Annette Donkerlo

Annette Donkerlo, secretaris vanaf januari 2018

Jos van Lent

Jos van Lent, bestuurslid vanaf januari 2019

Contact: bestuur@nederlandersinrome.net