Nieuws en mededelingen van de School

facebook Volg 't Kofschip op Facebook!

Nóg beter onderwijs: doe mee aan de enquête

ouders-communiceren-vkWij - en de Schoolinspectie - horen graag uw mening! Help de school en de leerkrachten om uw kinderen nóg beter onderwijs te bieden en vul onze jaarljkse korte ouderenquête in. De resultaten leest u in de volgende Nieuwsflits.

Doneer uw 5permille aan de School

dichiarazione-dei-redditi-2021Wist u dat u de School via uw Italiaanse belastingformulier gratis kunt steunen? Vul het codice fiscale 97 98 99 50 585 van de vereniging 't Kofschip APS in voor de bestemming van 5permille van de IRPEF, en vergeet niet uw handtekening te zetten. Meer...

2021_5X1000-h

 

 

 

 

 

Verhaal oud-leerlinge Liliana Gaddi

enqueteVoel je je meer Nederlands of Italiaans? Het aantal keren dat ik deze vraag heb moeten antwoorden is groot. En ik heb eigenlijk geen antwoord. Ik voel me 50 procent Nederlands en 50 procent Italiaans. Of nog beter, 100 procent Nederlands en ... lees verder.

Bliksembezoek Sinterklaas!

Sint-en-Piet-en-JoostTijdens zijn bliksembezoek aan de kinderen van 't Kofschip werd Sinterklaas ook verrast door de Ambassadeur Joost Flamand die hem de tekeningen van kinderen uit heel Italië overhandigde. Bekijk de mooie reportage met een dankwoord van de Sint aan alle kinderen!

Het schoolplan 2020 - 2024 is uit

huiswerk-op-bankjeIn het schoolplan worden de doelstellingen en de prioriteiten van ’t Kofschip voor de periode van 2020-2024 beschreven, die als richtlijn voor de kwaliteitshandhaving en -verbetering worden gebruikt. Het is het 'regeringsprogramma' van de school.

Schoolgids 2020 - 2021

titelblad_schoolgids_2019_2020Alle praktische en achtergrondinformatie voor dit schooljaar vindt u in de schoolgids 2020 - 2021.

Inschrijvingen schooljaar 2020 - 2021

tekening-schoolkinderenSchrijf uw kinderen op tijd in voor het volgende schooljaar met dit inschrijfformulier. Gebruik één formulier voor elk kind. U ontvangt een automatische bevestiging met de ingevulde gegevens. Apart aanmelden voor gezinslidmaatschap van de Vereniging 't Kofschip APS hoeft niet meer.

Geef uw 5permille aan de School: codice fiscale 97 98 99 50 585

geld-waslijnVanaf dit jaar is het mogelijk om via uw Italiaanse belasting-formulier het 5per mille aan de Vereniging 't Kofschip APS te doneren, door de codice fiscale 97 98 99 50 585 van de Vereniging 't Kofschip APS in te vullen. Zo doe je dat:

5permille

Aftrek lesgeld 't Kofschip van belastingen

belastingaangifteHeeft u het lesgeld van schooljaar 2019 - 2020 voor 31 december 2019 betaald? Dan kunt u aan de penningmeester vragen om een kwitantie waarmee het lesgeld van de (Italiaanse) belastingen kan worden afgetrokken.

Opgelet: Degeen die het lesgeld op zijn of haar belastingformulier opvoert, dient dezelfde persoon te zijn van wiens of wier bankrekening het lesgeld betaald is.

Schoolkalender en vakantierooster 2020 - 2021

kinderenWel zo prettig om bij de hand te houden: de schoolkalender en het vakantierooster voor schooljaar 2020 - 2021.

 

Ouderenquête: positieve geluiden

ouderenqueteVan alle ouders van de Nederlandse school, heeft 42% de ouderenquête ingevuld, waarvoor dank! De antwoorden gingen gelukkig van nogal tot zeer positief. Vooral de inzet van de leerkrachten wordt gewaardeerd. Bekijk hier de resultaten.

Snelle praktische info schooljaar 2019 - 2020

trappenhuis_ZSEen samenvatting van de Schoolgids met de praktische info over het schooljaar 2019 - 2020, zowel op gewoon A4formaat als in de vorm van een brochure.

Schoolgids 2019 - 2020

titelblad_schoolgids_2019_2020Alle praktische en achtergrondinformatie voor dit schooljaar vindt u in de schoolgids 2019 - 2020.

 

Sinterklaasviering op 30 november 2019

sinterklaasDit jaar kwam Sinterklaas in hoogsteigen persoon naar de Nederlandse School in Rome: op zaterdag 30 november tussen 12:30 en 14:30 uur is hij komen kijken of alle kindertjes dit jaar zoet zijn geweest. Met een Sint-film voor de oudere kinderen!

Algemene ledenvergadering Vereniging 't Kofschip APS

tKofschipOp 19 oktober werd de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 't Kofschip APS gehouden. Het lidmaatschap is verplicht voor gezinnen met kinderen op de School. Nieuwe leden kunnen zich hier inschrijven.

Start schooljaar 2019 - 2020

nederland-waterland-themaOp 14 september werd het nieuwe schooljaar op de Zwitserse School ingeluid met een Open Dag, tevens Cultuurdag, thema van dit schooljaar: Lage Landen Waterlanden. De lessen op Marymount zijn op dinsdag 10 september, en op St. George's op woensdag 11 september begonnen.

Ambassadeur Joost Flamand benoemd tot Erevoorzitter

Flamand-erevoorzitterOp het eindfeest van 8 juni 2019 werd Nederlands Ambassadeur Joost Flamand als Erevoorzitter ingehuldigd en werd Geert de Proost, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse regering, tot Allereerste lid van de nieuwe vereniging 't Kofschip APS benoemd.

Inspectierapporten Primair en Voortgezet Onderwijs 2019

Uit hePO en VOt vierjaarlijkse inspectiebezoek van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in februari 2019 is 't Kofschip weer goed tevoorschijn gekomen: zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs worden als voldoende beoordeeld - de mogelijke beoordelingen zijn 'voldoende' of 'onvoldoende'.

't Kofschip scoort goed op volgende gebieden: het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, kwaliteitszorg & ambitie en financieel beheer; het onderdeel schoolklimaat wordt zelfs geprezen!

Beide rapporten staan ook op de download sectie.

Inschrijvingen schooljaar 2020 - 2021

inschrijfSchrijf uw kinderen op tijd in voor het volgende schooljaar met dit inschrijfformulier. Gebruik één formulier voor elk kind. U ontvangt een automatische bevestiging met de ingevulde gegevens.