Onderwijs

't Kofschip richt zich in de eerste plaats op onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur aan kinderen. Dit wordt gegeven in groepslessen, na de dagschool of op zaterdagochtend, op twee verschillende locaties.

Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen drie uur per week les, voor een totaal van 100 uur Nederlandse taallessen en 20 uur Nederlands cultuuronderwijs, zowel in het Primair Onderwijs (PO) als in het Voortgezet Onderwijs (VO).

Er worden veel specifiek Nederlandse onderwerpen behandeld, en in de klas wordt de Nederlandse actualiteit gevolgd.

Informatie over mogelijke problemen halen we behalve uit de lessen ook uit de periodieke toetsen waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen monitoreren.

Er wordt gewerkt met kleine groepjes, zodat de leerlingen de volle aandacht kunnen krijgen. De docenten streven naar een ontspannen, gemoedelijke sfeer waarin de leerlingen zich prettig voelen, zonder echter een serieuze examenvoorbereiding en de kerndoelen uit het oog te verliezen.

Een les zal meestal klassikaal beginnen, daarna wordt er in kleine groepjes aan opdrachten worden gewerkt, waarbij sommige kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. De les zal weer klassikaal worden afgesloten.

In een korte pauze kunnen er groepsoverstijgende activiteiten plaatsvinden, denk aan liedjes zingen, spelletjes doen, samen spelen (binnen of buiten) en eventueel een stukje film kijken.

Met het oog op completering van het zware programma wordt er huiswerk meegegeven aan de leerlingen. De lessen moeten gezien worden als een aanvulling op de situatie thuis.

Het Nederlands taalonderwijs is gericht op:

  • het ontwikkelen van vaardigheden, waarmee de leerling de Nederlandse taal doelmatig gebruikt in het dagelijkse leven;
  • kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal;
  • het plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de taal.

Naast de doelstellingen die geformuleerd zijn vanuit het taalonderwijs, streven wij ook naar de volgende algemene onderwijsdoelen:

  • een veilige leeromgeving
  • optimalisatie van pedagogisch klimaat
  • sociaal, betekenisvol en strategisch leren

Maar voor al onze lessen geldt dat we 'zo Nederlands mogelijk' willen zijn. Daarom vieren we met alle leerlingen en ouders van 't Kofschip ook jaarlijks een paar Nederlandse feesten zoals Sinterklaas en Koningsdag.

 

Hier vindt u het inschrijfformulier voor het schooljaar 2020 - 2021

Gebruik één formulier per op te geven kind. U ontvangt een automatische bevestiging dat uw aanvraag is verzonden. Daarna kunt u weer een kind opgeven.

 

onderwijs