Lesgeld schooljaar 2020-2021

Tarieven

Het standaardtarief bedraagt €800 per jaar voor het eerste kind; voor daaropvolgende kinderen geldt een korting van 10% (= €720 per leerling).

Voor de hogere inkomens zoals dubbelverdieners en VN-employees geldt een hoger tarief: €900 per jaar, voor daaropvolgende kinderen geldt een korting van 10% (= €810 per leerling).

De tarieven incl. kortingen gelden ook voor de andere locaties Marymount International School en St. George's British International School, tenzij er minder dan 4 leerlingen in een groep zijn ingeschreven.

In dat geval gelden de volgende tarieven:

  • 3 leerlingen: €1.065 per leerling
  • 2 leerlingen: €1.600 per leerling

Overzicht tarieven:

20-21-tarieven

Overige bepalingen

De school heeft een kortingsregeling voor mensen die het financieel niet op kunnen brengen. Kortingen worden gegeven vanaf het tweede kind.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de penningmeester: felix.marttin@gmail.com.

Hier vindt u het inschrijfformulier voor het schooljaar 2020 - 2021. De inschrijvingen gelden voor het hele schooljaar.

Aangezien de school een vereniging is, dienen gezinnen lid te worden als hun kinderen naar school gaan. Het lidmaatschap kost €3,00 per jaar per gezin.

Betalingen

U wordt vriendelijk verzocht om per bankoverschrijving te betalen aan:

T Kofschip Associazione di Promozione Sociale ETS
IBAN: IT 47 R 05696 03229 00000 4347 X74
Banca Popolare di Sondrio Filiale: 458 Roma - Ag. 29
BIC: POSOIT2111S

Er kan worden betaald in twee termijnen: de eerste vóór 15 oktober en de tweede vóór 15 maart.

Belastingaftrek

dich.redd.Wie in Italië belastingplichtig is, kan het lesgeld van de school aftrekken van de belasting, met de kwitantie die kan worden aangevraagd bij de penningmeester: felix.marttin@gmail.com.

 

Opgelet: Mocht u het lesgeld in uw Italiaanse belastingopgaaf over 2020 willen meenemen, dan kunt u het beste op de overschrijving, na de vermelding 'lesgeld en contributie voor ....' ook de formule: Liberalità a favore di APS schrijven. U heeft dan geen kwitantie meer nodig.

Degeen die het lesgeld op zijn of haar belastingformulier opvoert, dient dezelfde persoon te zijn van wiens of wier bankrekening het lesgeld betaald is.

Het lidmaatschap van de Vereniging van €3,00 per persoon per jaar is NIET aftrekbaar van de belastingen.

Individuele lessen

Zie privélessen.