Groepsindeling

Voor plaatsing binnen een groep wordt rekening gehouden met niveau, leeftijd en mate van beheersing van de Nederlandse taal.

De voorwaarde is, dat er thuis Nederlands wordt gesproken door minstens één van de ouders/opvoeders. Tevens wordt er een optimale motivatie en inzet van de kinderen en hun ouders verwacht. 

Omdat teveel niveauverschil binnen een groep ten koste gaat van de kwaliteit, en gezien de beperkte tijdsduur van de lessen, hebben we ervoor gekozen om de groepen samen te stellen uit R1 en/of R2 kinderen. De R3 kinderen vormen een groep apart.

R= Richting: geeft de taalsituatie van de leerlingen aan:

R1 = Richting 1: Nederlandstalige kinderen die in Nederland hebben gewoond en daar onderwijs hebben gevolgd en die nauwelijks achterstand hebben ten opzichte van de kinderen in Nederland.

R2 = Richting 2: Nederlandstalige kinderen of kinderen waarvan één van de ouders Nederlands is, die nooit of nauwelijks in Nederland hebben gewoond en maximaal een achterstand van 2 jaar hebben ten opzichte van de kinderen in Nederland.

R3 = Richting 3: Kinderen die het Nederlands als tweede taal leren.

Hier vindt u het inschrijfformulier voor het schooljaar 2019 - 2020

Gebruik één formulier per op te geven kind. U ontvangt een automatische bevestiging dat uw aanvraag is verzonden. Daarna kunt u weer een kind opgeven.

 

groepen