Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

De Nederlandse School 't Kofschip verzorgt begeleiding van leerlingen die het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal of een ander officieel erkend diploma in de Nederlandse taal willen behalen.

Onze school is gecertificeerd voor het afnemen van de examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Dit examen kan op verschillende niveaus worden afgelegd.

Het niveau Educatief Startbekwaam geeft, voor wat betreft de beheersing van de Nederlandse taal, toegang tot verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Voor meer informatie, neem contact op met de coördinatrice van de School, Dianne Di Benedetto.

certificaat-nederlands