Toelatingsbeleid

De school staat open voor alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot met 18 jaar.

Een groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 12 kinderen, afhankelijk van het aanbod, de grootte van de beschikbare ruimte en het aantal beschikbare leerkrachten. Voor plaatsing binnen een groep wordt rekening gehouden met niveau en leeftijd.

De voorwaarde is, dat er thuis Nederlands wordt gesproken door minstens één van de ouders/opvoeders. Tevens verwachten wij een optimale motivatie en inzet van kinderen en hun ouders.

De kinderen dienen zelfstandig te kunnen werken, zodat de leerkracht in korte tijd in een groep met niveauverschillen toch kwalitatief goed onderwijs kan bieden. We maken hierbij gebruik van het GIP model.

Waar nodig nemen we een instaptoets (TAK-toets) af, bijvoorbeeld bij kinderen die eventueel later instromen en/of R3 kinderen.

Past een kind echt niet in een groep, of heeft het op de door de School aangeboden lesdagen andere verplichtingen, dan kunnen we privélessen aanbieden, eveneens gegeven door één van onze leerkrachten.

Inschrijven het liefst voor eind augustus.

 

aannamebeleid