Downloads van de Nederlandse School 't Kofschip

Inschrijvingsformulier schooljaar 2020 - 2021

tekening-schoolkinderenDe inschrijvingen voor schooljaar 2019 - 2020 van 't Kofschip zijn open: drie uur per week onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar in de Nederlandse Taal en Cultuur, onder toezicht van de Inspectie Onderwijs Buitenland en de Stichting NOB.

Schoolkalender en vakantierooster 2020 - 2021

kinderenWel zo prettig om bij de hand te houden: de schoolkalender en het vakantierooster voor schooljaar 2020 - 2021.

Snelle praktische info schooljaar 2019 - 2020

trappenhuis_ZSEen samenvatting van de Schoolgids met de praktische info over het schooljaar 2019 - 2020, zowel op gewoon A4formaat als in de vorm van een brochure.

Schoolgids 2019 - 2020

titelblad_schoolgids_2019_2020Alle praktische en achtergrondinformatie voor dit schooljaar vindt u in de schoolgids 2019 - 2020.

 

Inspectierapporten Primair en Voortgezet Onderwijs 2019

Uit het vierjaarlijkse inspectiebezoek van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in februari 2019 is 't Kofschip weer goed tevoorschijn gekomen: zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs worden als voldoende beoordeeld - de mogelijke beoordelingen zijn 'voldoende' of 'onvoldoende'.

't Kofschip scoort goed op volgende gebieden: het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, kwaliteitszorg & ambitie en financieel beheer; het onderdeel schoolklimaat wordt zelfs geprezen!

Inspectierapport Primair Onderwijs 2019

Inspectierapport PO 2019Inspectierapport PO 2019

Inspectierapport Voortgezet Onderwijs 2019

Inspectierapport VO 2019Inspectierapport VO 2019

Jaarverslag Stichting De Lage Landen 2017 - 2018

Het Jaarverslag van de Stichting De Lage Landen, over het reilen en zeilen van de Nederlandse School en van de Nederlands-Vlaamse Uitleenbibliotheek.

Schoolplan 2016 - 2020

Schoolplan 2016 2020Schoolplan 2016 - 2020

Inspectierapport Primair Onderwijs 2015

Rapport PO 2015Inspectierapport PO 2015

Inspectierapport Voortgezet Onderwijs 2015

Rapport VO 2015Inspectierapport VO 2015

De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland: rapport van de Stichting NOB

Rapport staat NOBStaat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland