De Nederlandse School 't Kofschip

't KofschipBetaalbaar kwaliteitsonderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen. Voor aansluiting op het onderwijs in Nederland en België, behoud van contacten met familie in het thuisland, omgang met andere Nederlandstalige kinderen.

Schoolnieuws

schoolnieuwsVoor het laatste nieuws en handige informatie, zoals de Schoolkalender, de Schoolgids, nieuws over lesgeld en belastingen, en nog veel meer.
Het inschrijfformulier vindt u hier.

 

Primair en Voortgezet Onderwijs in de Taal en Cultuur van het Nederlandstalige gebied

 • 33 lesdagen per jaar voor kinderen van 4 – 18 jaar.
 • 100 uur taalonderwijs en 20 uur cultuuronderwijs.
 • Veilige leer- en speelomgeving, makkelijk bereikbaar.
 • Ondersteuning en begeleiding bij doorstroming naar onderwijs in Nederland of België:
  • CITO-toets
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)
  • Internationaal Baccalaureaat.
 • Privélessen voor kinderen en volwassenen.
 • Betaalbare tarieven, korting vanaf het tweede kind, fiscaal aftrekbaar (vanaf 2020).
 • Enthousiast team van bevoegde docenten.

De Vereniging 't Kofschip APS

artesDe School wordt beheerd door de Vereniging 't Kofschip APS, geregistreerd bij de Regione Lazio onder nr. 2562. De notulen van de jaarlijkse ledenvergadering zijn openbaar.

Kwaliteitsgaranties

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Stichting NOB‘t Kofschip is als Nederlands Taal- en Cultuurpunt aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die  Nederlandse scholen in het buitenland organisatorische steun verleent.

Nederlandse Onderwijsinspectie

onderwijsinspectie‘t Kofschip staat onder controle van de Inspectie Onderwijs Buitenland te Breda. Derhalve moet de School zich aan bepaalde regels en normen houden die ook voor het onderwijs in Nederland gelden.

In februari 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek gedaan bij onze school, de inspectierapporten staan hier.

 

de-school