De Nederlandse School 't Kofschip

't KofschipGoed moedertaalonderwijs geeft Nederlandse kinderen en jongeren die opgroeien in een internationale omgeving de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen ze terugvallen op hun eigen taal en culturele identiteit, en daarmee verder groeien. 

facebook Volg 't Kofschip op Facebook!

 

Afstandsonderwijs tot 3 april
geen_schoolZolang de noodsituatie duurt, worden de lessen aan de leerlingen van de Nederlandse School in Rome 't Kofschip via afstandsonderwijs voortgezet.

Schoolkalender en vakantierooster

kinderenWel zo prettig om bij de hand te houden: de schoolkalender en het vakantierooster voor schooljaar 2019 - 2020.

Snelle praktische info schooljaar 2019 - 2020

trappenhuis_ZSEen samenvatting van de Schoolgids met de praktische info over het schooljaar 2019 - 2020, zowel op gewoon A4formaat als in de vorm van een brochure.

Schoolgids 2019 - 2020

titelblad_schoolgids_2019_2020Alle praktische en achtergrondinformatie voor dit schooljaar vindt u in de schoolgids 2019 - 2020.

Inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020

inschrijfSchrijf uw kinderen op tijd in voor het volgende schooljaar met dit inschrijfformulier. Gebruik één formulier voor elk kind. U ontvangt een automatische bevestiging met de ingevulde gegevens.

Primair en Voortgezet Onderwijs in de Nederlandse Taal

  • 3 uur per week taalonderwijs onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs op drie verschillende locaties voor kinderen van 4 tot 18 jaar met Nederlandse of Vlaamse ouders, zoals gemengde gezinnen en expats.

  • Per jaar wordt 100 uur taalonderwijs en 20 uur cultuuronderwijs gegeven in 33 schooldagen, zowel aan kinderen uit het Primair Onderwijs (PO) als uit het Voortgezet Onderwijs (VO).

De Vereniging 't Kofschip APS

artesDe School wordt beheerd door de Vereniging 't Kofschip APS, geregistreerd bij de Regione Lazio onder nr. 2562. Op 19 oktober werd de laatste ledenvergadering gehouden.

Kwaliteitsgaranties

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Stichting NOB‘t Kofschip is als Nederlands Taal- en Cultuurpunt aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die  Nederlandse scholen in het buitenland organisatorische steun verleent.

Nederlandse Onderwijsinspectie

onderwijsinspectie‘t Kofschip staat onder controle van de Inspectie Onderwijs Buitenland te Breda. Derhalve moet de School zich aan bepaalde regels en normen houden die ook voor het onderwijs in Nederland gelden.

In februari 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek gedaan bij onze school, de inspectierapporten staan hier.

De arbeidsvoorwaarden van de docenten volgen de Italiaanse wetgeving.

 

de-school